Thiết kế Profile

Quyển Profile công ty là một tài liệu giới thiệu sơ lược Công ty hay doanh nghiệp của mình đến khách hàng . Thông qua bản thiết kế profile, khách hàng có thể biết được mức độ chuyên nghiệp ,tầm cỡ quy mô ngành nghề kinh doanh của công ty một nét khái quát.

Thiết kế Profile

Theo đánh giá thì một quyển thiết kế profile ấn tượng sẽ tạo một cái nhìn thiện cảm về Công ty.

Tại sao phải có profile giới thiệu công ty ?

Ngoài ra không phải lúc nào khách hàng cũng có nhu cầu tiếp nhận thông tin của Công ty Bạn, quyển profile là một tài liệu có giá trị lưu giữ, lưu chuyển, khách hàng có thể tìm hiểu Công ty bạn mọi lúc mọi nơi khi có nhu cầu.

Quyển profile ấn tượng và chuyên nghiệp được thể hiện như sau:

Nội dung Copy Write của quyển profile
Cách sắp xếp truyền tải nội dung thông qua hình ảnh một cách sáng tạo
Sắp xếp bố cục một cách khoa học
Thiết kế màu sắc ấn tượng.
Truyền tải đầy đủ thông tin
Chất liệu in ấn

Đây là những yếu tố cần quan tâm khi giới thiệu Công ty đến khách hàng mục tiêu. Đây là tài liệu quan trọng không thể thiếu khi tiếp xúc khách hàng.

Thường một quyển Profile được thiết kế nên ngắn gọn súc tích, thường khoảng 16 – 20 trang đủ để truyền tải đủ nội dung một cách khái quát về Công ty nhưng không sơ sài.

Hình ảnh và layout phải thể hiện nghành nghề kinh doanh.

Màu sắc mẫu thiết kế sẽ theo màu chủ đạo của Logo và màu sắc của Cty.